شرکت جرثقیل ایمن افزار کران

Shopping cart

جرثقیل برقی

جرثقیل برقی چیست؟

برای به تصویر کشیدن درک و مفهوم برخی از اسم  محصول ها، گاهی فقط باید با استفاده از جدا کردن کلمات آن، معنی اش را

سیم بکسل جرثقیل سقفی

معرفی سیم بکسل جرثقیل سقفی

در ابتدا برای درک بهتر کیفیت سیم بکسل جرثقیل سقفی، باید با مفهوم کلی سیم بکسل آشنا شویم. به طناب های فولادی که از تابیده