ساخت هندریل، پلتفرم، آفریم سیرجان

هندریل، پلتفرم، آفریم
پروژه سیرجان
کارفرما شرکت کیمیا ماشین

ساخت و ارسال جرثقیل به سراسر ایران :  09123826467 _ 09191354839