ساخت بدنه سپراتور

ساخت بدنه سپراتور – سیرجان

بدنه سپراتور
درحال ساخت
پروژه سیرجان
کارفرما شرکت کیمیا ماشین

ساخت و ارسال جرثقیل به سراسر ایران :  09123826467 _ 09191354839