جرثقیل سقفی 5 تن سیرجان

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن 2 پل – سیرجان اردیبهشت 1403

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن – سیرجان اردیبهشت 1403

مشخصات پروژه:

تاریخ شروه پروژه: اردیبهشت 1403
ارتفاع قلاب: 22 متر
نوع: سقفی دو پل
آدرس محل نصب: سیرجان

ساخت و ارسال جرثقیل به سراسر ایران :  09123826467 _ 09191354839