بالابر برقی وینچ

بالابر برقی وینچ

تفاوت بین وینچ و بالابر: وینچ جابجایی افقی بار را امکان پذیر می کند.
این دو ظاهری مشابه دارند ، با این حال ، آنها با دو هدف مختلف تولید می شوند. این تجهیزات برای کشیدن بار سنگین به صورت افقی روی سطح کمی مایل یا تراز ، بیشتر از 45 درجه ، طراحی شده اند.
استفاده از وینچ یا بالابر می تواند کارهای بالابردن را آسان کند.
وینچ ها چگونه کار می کنند؟
وینچ دستگاه هایی است که برای پیچاندن سیم یا طناب به داخل یا خارج استفاده می شود.
اکثر طبل های وینچ از فولاد ساخته شده اند ، آنها از طناب یا کابل پیچ خورده در اطراف درام یا استوانه تشکیل شده اند. این تجهیزات می توانند ماشین ها ، قایق ها و قطعات سنگین را بسیار پیچیده تر حرکت دهند.
بالابرها چگونه کار می کنند؟
برای بلند کردن اجسام بلند مانند بلوک موتور یا مصالح ساختمانی و نیاز به بلند کردن یا پایین آوردن بار ، باید از بالابر استفاده شود.
بالابرها به طور معمول از موتور ساخته می شوند.

بالابرهای زنجیری برقی برای مکانیکی ایده آل هستند و بالابرهای زنجیری برای بلند کردن مواد سنگین در محیط های قابل اشتعال توصیه می شوند.
سیستم شکستن
تفاوت اصلی وینچ و بالابر در سیستم ترمز است. بیشتر سیستم آفرود برای حفظ خودکار بار طراحی شده است. ترمز دینامیکی از چرخ دنده های سیستم ترمز استفاده می کند. کابل وینچ در زیر بار سنگین می تواند کمی فرسوده شود.
اگر از وینچ به عنوان بالابر استفاده شود ، ممکن است بار سقوط کند و خطر ایجاد شود ، یا چرخ دنده های بالابر می توانند از سیستم ترمز مکانیکی استفاده کنند ، این یک شکست فیزیکی است که مکانیسم حلقه موجود را در یک بالابر مسدود می کند.
بعضی از وینچ ها مخصوصاً طراحی شده اند تا مانند یک بالابر کار کنند. به منظور کاهش سرعت و نداشتن مکانیزم قرقره آزاد. هرگز از وینچ مانند بالابر استفاده نکنید مگر اینکه سازنده آن را توصیه کند.