جرثقیل دروازه ای دو پل

جرثقیل دروازه‌ای دوپل

جرثقیل دروازه ای، یک جرثقیل کاملا کاربردی مناسب پروژه های بزرگ، در فضاهای کارگاهی رو باز و همچنین بسته استفاده می‌شود. از مهمترین ویژگی های ساخت جرثقیل دروازه ای عدم محدودیت تولید جرثقیل در طول، عرض و ارتفاع آن است. در کل جرثقیل های دروازه ای در تمام صنایع و کارگاه ها قابل استفاده هستند. تمام جرثقیل های دروازه ای دقیقا مشابه با جرثقیل نیم دروازه ای در دو نوع جرثقیل دروازه ای تک پل و جرثقیل دروازه ای دو پل ساخته می شوند که هر کدام از این جرثقیل ها متناسب با نیاز و محیط مورد استفاده کاربرد متفاوتی دارد. شرکت جرثقیل ایمن افزار کران جرثقیل دروازه ای دو پل را معمولا با ظرفیت، ارتفاع و دهانه های متغیر متناسب با نیاز و نوع کسب و کار شما طراحی و تولید می‌کند.

شرکت مهندسی جرثقیل ایمن افزارکران (afzarcrane) مجموعه ای کامل از جرثقیل های دروازه ای از جمله جرثقیل های دروازه ای تک پل ، جرثقیل های دروازه ای دو پل ، جرثقیل های نیم دروازه ای تک پل ، جرثقیل های نیم دروازه ای دو پل و جرثقیل های حمل کانتینر را برای به کار گیری در فضای باز و یا در فضای بسته ، طراحی و تولید می کند. ظرفیت ها، دهانه و ارتفاع ها تقریبا نامحدود است .