ماه: می 2024

جرثقیل سقفی 5 تن یک پل

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن یک پل در سیرجان

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن 1 پل – سیرجان اردیبهشت 1403 مشخصات پروژه: تاریخ تحویل پروژه: اردیبهشت 1403ارتفاع قلاب: 12 متردهانه: 15مترنوع: سقفی تک پلآدرس محل نصب: سیرجان ساخت و ارسال جرثقیل به سراسر ایران…
جرثقیل سقفی 5 تن سیرجان

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن 2 پل – سیرجان اردیبهشت 1403

🏗 جرثقیل سقفی 5 تن – سیرجان اردیبهشت 1403 مشخصات پروژه: تاریخ شروه پروژه: اردیبهشت 1403ارتفاع قلاب: 22 مترنوع: سقفی دو پلآدرس محل نصب: سیرجان ساخت و ارسال جرثقیل به سراسر ایران :  09123826467 _…