ماه: ژوئن 2023

خرید جرثقیل سقفی 10تن افزار کران

معرفی کامل جرثقیل سقفی تک پل 10تن

کارفرما: شرکت ایمن افزار کران خدمات: طراحی و سفارش ساخت جرثقیل سقفی تک پل 10تن   جرثقیل سقفی تک پل 10تن توسط شرکت جرثقیل ایمن افزار کران طراحی و ساخته میشود. ما این جرثقیل ها…