ماه: اکتبر 2020

جرثقیل سقفی

قدیمی ترین جرثقیل ایران

جرثقیل سقفی ایرانی جرثقیل وسیله ای است که برای جابجایی اجسام سنگین ساخته شده است . برای اولین بار در مصر باستان برای جابجایی سنگهای عظیم برای ساخت هرم هرم مصر مورد استفاده قرار گرفت.…