جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران

کابل جمع کن فلکه ای

جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران
جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران

موارد استفاده این نوع خطوط در جرثقیل های دروازه ای که در محوطه باز فعالیت دارند میباشد که با توجه به ظرفیت و طول مسیر، این نوع کابل جمع کن ها متفاوت می باشد.

فهرست
Call Now Buttonتماس بگیرید