جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران

راهبر 8 چرخ

جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران
جرثقیل - جرثقیل سقفی -جرثقیل کارگاهی - بالابرپودم - شرکت جرثقیل ایمن افزار کران

مهمترین قسمت سازه جرثقیل،راهبر ها می باشند که عدم دقت در حین ساخت و بخصوص مونتاژ آن به پل های اصلی، باعث خورگی چرخ ها و تعویض مداوم بلبرینگها می شود. راهبر با توجه به ظرفیت جرثقیل و دهانه آن طراحی می شوند که معمولا بصورت 4چرخ یا بیشتر می باشد.

فهرست
Call Now Buttonتماس بگیرید